Kontakt

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25
31-542 KRAKÓW.
tel.centr. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Kierownicy Projektu:
Alina Wróbel, Anna Suwalska-Widlińska

Tel. (12) 417-13-26,
e-mail: awrobel@gddkia.gov.pl,
awidlinska@gddkia.gov.pl

Jednostka projektowa:

Transprojekt Gdański Sp. z o. o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl

Kierownik Projektu:
mgr inż. Janusz Różkowski
tel: 58 52 44 162
e-mail: rozj@tgd.pl