Harmonogram inwestycji

Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji:

Etap I:
Opracowanie mapy do celów projektowych od 16.10.2015 do 16.03.2016
– w tym wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych do 12.01.2016

Etap II:
Opracowania geologiczno – inżynierskie,
hydrologiczne i geotechniczne od 28.10.2015 do 19.05.2016
– w tym badania terenowe do 22.03.2016

Etap III:
Opracowanie Koncepcji Programowej od 16.10.2015 do 30.09.2016

Harmonogram dalszych działań:
• 10.2016r. – ogłoszenie II etapu przetargu na zaprojektowanie i wykonanie 3 odcinków drogi S7
• 04.2017r. – planowany termin podpisania umowy z wykonawcą
• 02.2018r. – opracowanie Projektów Budowlanych i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID
• 03.2018r. – planowany termin złożenia wniosków o wydanie decyzji o ZRID
• 07.2018r. – planowany termin uzyskania decyzji o ZRID
• 08.2018r. – planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych (termin realizacji inwestycji – 37 miesięcy od daty podpisania umowy (liczony bez okresów zimowych tj. 15.12 – 15.03))
• Rok 2021 – zakończenie realizacji, rozliczenie zadania.