Aktualności

• przekazano dokumentacje projektową 29-03-2017

• W marcu zakończyły się prace geodezyjne dla potrzeb dokumentacji projektowej

• Wykonano większość prac geologicznych i opracowywana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska , dokumentacja hydrologiczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego

• Zostały ustalone następujące terminy spotkań informacyjnych dotyczących prezentacji rozwiązań projektowych na etapie Koncepcji programowej Drogi ekspresowej S7 odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) dł. Ok. 18,3km

1. Gmina Michałowice – 17.05.2016 (wtorek) godz. 17.00, miejsce spotkania – siedziba Urzędu Gminy Plac Piłsudskiego 1, Michałowice sala nr 20 IIp.

2. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca – 18.05.2016r. (środa) godz. 17.00 , miejsce spotkania – Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy –Wysiołek Luborzycki 160.

3. Gmina Iwanowice – 31.05.2016r. (wtorek) godz.16.00 – miejsce spotkania -Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Widomej.

Na spotkaniu w Gminie Iwanowice będą prezentowane obok odcinka III przede wszystkim rozwiązania projektowe przebiegu drogi S7 na Odcinku II: węzeł „Szczepanowice” (z węzłem) – węzeł „Widoma” ( z węzłem) dł. Ok. 14,km .

4. Kraków – 08.06.2016. (środa) godz.17.00 – miejsce spotkania –UM Kraków os. Zgody 2

W miesiącach listopad 2015-styczeń 2016 będą realizowane pomiary geodezyjne terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.