Archiwa kategorii: Bez kategorii

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu:

„Koncepcja Programowa dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku – granica
województw swiętokrzyskiego i małopolskiego – Moczydło – Szczepanowice – Widoma –
Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska). Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) dług.ok.18,3 km.”

Informacje ogólne:

Na zlecenie krakowskiego oddziału GDDKiA przygotowywana jest Koncepcja Programowa dla budowy drogi ekspresowej S-7 na Odcinku III : węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) dług.ok.18,3 km.”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25
31-542 KRAKÓW.
tel.centr. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Kierownicy Projektu:
Alina Wróbel, Anna Suwalska-Widlińska

Jednostka projektowa:

Transprojekt Gdański Sp. z o. o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl
Kierownik Projektu:
mgr inż. Janusz Różkowski
e-mail: janusz.rozkowski@tgd.pl

Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-7 będzie zlokalizowany w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim na terenie gmin: Słomniki, Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów – Luborzyca oraz na terenie Krakowa (miasta na prawach powiatu).